در آستان هر روز از ساعت 4:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

در آستان

درآستان

برنامه "در آستان" به معرفی امامزاده ها و بقاع متبركه ایران اسلامی می پردازد.

این بخش به معرفی "امامزاده ابوالقاسم(ع)" واقع در مسجدسلیمان می پردازد.

1396/11/30
|
15:32
دسترسی سریع
در آستان