صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (کارشناس مجری) با آقای حسن گوهرپور (شاعر، روزنامه نگار و فعال فرهنگی) درباره وضعیت حوزه نشر و حاشیه های پیرامون آن (برنامه دوم)

مرتبط با این