سفر به سرزمین واژه ها چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سفر به سرزمين واژه ها

سفر به سرزمین واژه ها

سیری در نمایشگاههای جهانی كتاب و فعالیت های فرهنگی كشورهای مختلف

بخشی از صحبت های آقای علیرضا بهرامی (شاعر،روزنامه نگار و ناشر) درباره نمایشگاه كتاب نیویورك (برنامه دوم)

1397/04/21
|
15:43
دسترسی سریع
سفر به سرزمین واژه ها