صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

سیری در نمایشگاههای جهانی کتاب و فعالیت های فرهنگی کشورهای مختلف

بخشی از صحبت های آقای علیرضا بهرامی (شاعر،روزنامه نگار و ناشر) درباره نمایشگاه کتاب بلگراد

مرتبط با این