صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 18:30تا 19:00 به مدت 30 دقیقه

برنامه چهار اثر، به معرفی آثار ملی ثبت شده ایران می پردازد.

کارشناسان محترم برنامه "چهار اثر" آقای سعید سعیدی پور (کارشناس معماری) و خانم شوکا فصل بهار (مدرس میراث فرهنگی) از آثار ثبت شده ملی ایران می گویند.

این قسمت: "کاخ گلستان" واقع در شهر تهران

مرتبط با این