«چهار اثر» جمعه ها از ساعت 18:30تا 19:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

چهار اثر

چهار اثر

برنامه چهار اثر، به معرفی آثار ملی ثبت شده ایران می پردازد.

كارشناسان محترم برنامه "چهار اثر" آقای سعید سعیدی پور (كارشناس معماری) و خانم شوكا فصل بهار (مدرس میراث فرهنگی) از آثار ثبت شده ملی ایران می گویند.

این قسمت: "برج طغرل" واقع در استان تهران

1396/10/20
|
16:07
دسترسی سریع
چهار اثر