جادوی صحنه یكشنبه ها از ساعت 15:45 به مدت 40دقیقه

رادیو فرهنگ

جادوي صحنه

جادوی صحنه

دكتر علی ایزدی یكی از نویسندگان كتاب 40 سال نمایش با حضور در برنامه ی جادوی صحنه درباره این كتاب توضیح داد .

1397/12/04
|
17:17
دسترسی سریع
جادوی صحنه