صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 15:45 تا 16:30 به مدت یك ساعت

دکتر علی ایزدی یکی از نویسندگان کتاب 40 سال نمایش با حضور در برنامه ی جادوی صحنه درباره این کتاب توضیح داد .

مرتبط با این