صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنیه ها و یك شنبه ها از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

عصرانه با کتاب مورخ 22 مهر به معرفی و گفتگو با محسن جعفری مذهب ( عضو هیات علمی پژوهشکده اسناد) می پردازد

مرتبط با این