صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

برنامه "شاعر در آیینه" به بررسی اشعار شاعران معاصر ایران می پردازد.

صحبت های آقای علیرضا رنجکش (شاعر آیینی) در خصوص محتوا و مضامین شعر عاشورایی

مرتبط با این