پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

گزارش مجلس...

گزارشی کوتاه از جلسه علنی یکم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی

1399/05/05
|
07:09
دسترسی سریع
پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی