صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 17:00 به مدت 15 دقیقه

برنامه "آیینه جیبی" به معرفی دستاوردهای فن آوری دیجیتال در حوزه کتاب و نشر می پردازد.

شما فرهیخته محترم شنونده گفت و گو آقای کیوان نقره کار (کارشناس-مجری) با خانم دکتر فرزانه شریفی مدیر پژوهش مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال بنیاد ملی بازی های یارانه ای در خصوص فعالیت های این مرکز هستید.

مرتبط با این