كوبه شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

كوبه

برگزاری مراسم جان و خرد به مناسبت بزرگداشت فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی
گفتگوی تلفنی با آقای موحدفرد مدیرعامل بنیاد فردوسی

1398/02/28
|
13:50
دسترسی سریع
كوبه