کوبه شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

کوبه

نخستین نشست نمایشنامه خوانی در کتابخانه های عمومی استان تهران به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور
گفتگوی تلفنی با اسماعیل جانعلی پور معاون اداره کل کتابخانه های عمومی تهران

1397/10/24
|
18:55
دسترسی سریع
کوبه