كوبه شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

كوبه

نخستین نشست نمایشنامه خوانی در كتابخانه های عمومی استان تهران به همت نهاد كتابخانه های عمومی كشور
گفتگوی تلفنی با اسماعیل جانعلی پور معاون اداره كل كتابخانه های عمومی تهران

1397/10/24
|
18:55
دسترسی سریع
كوبه