صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو خانم بهاره برهانی (کارشناس برنامه) با خانم سمانه رزاقی (مدیر مسئول انتشارات نفیر) در خصوص رمان "رستم در قرن بیست و دوم" اثر عبدالحسین صنعتی زاده

مرتبط با این