صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو خانم بهاره برهانی (کارشناس برنامه) با آقای دکتر عباس آگاهی (مترجم) در خصوص کتاب "بن سای" و نویسندگان این کتاب آقایان پی یر بوالو و توماس نارسژاک

مرتبط با این