صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو خانم بهاره برهانی (کارشناس برنامه) با آقای دکتر عباس آگاهی (مترجم) در خصوص کتاب "بن سای" و نویسندگان این کتاب آقایان پی یر بوالو و توماس نارسژاک

مرتبط با این