صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو با خانم ترانه بهبهانی مترجم کتاب دمانس یا زوال عقل نوشته یان هال (جن هال) و توضیحات ایشان در مورد این کتاب

مرتبط با این