چاپ اول شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

چاپ اول

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو با خانم ترانه بهبهانی مترجم كتاب دمانس یا زوال عقل نوشته یان هال (جن هال) و توضیحات ایشان در مورد این كتاب

1396/07/18
|
17:02
دسترسی سریع
چاپ اول