صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

فرهنگ مردم و آشنایی با مردم شناسی سرزمین ایران

گفت وگو خانم ارجمندی (گوینده) با خانم زارع (از همکاران مرکز یزد) درباره آیین مراسم عروسی در استان یزد

مرتبط با این