قدم زدن در كلمات شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

قدم زدن در كلمات

قدم زدن در كلمات

برنامه "قدم زدن در كلمات" به آخرین رویدادهای كتاب ایران و جهان می پردازد.

بخش دوم گفت و گو آقای محسن اكبری (كارشناس برنامه) با آقای علی كوچهری (مترجم) درباره كتاب هاب جدید ترجمه شده ایبسن به زبان فارسی

1396/09/18
|
17:50
دسترسی سریع
قدم زدن در كلمات