قدم زدن در كلمات شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

قدم زدن در كلمات

قدم زدن در كلمات

برنامه "قدم زدن در كلمات" به آخرین رویدادهای كتاب ایران و جهان می پردازد.

بخشی از گفت و گو آقای محسن اكبری (كارشناس برنامه) با آقای هوشنگ جاوید (پژوهشگر در حوزه فرهنگ عامه) به مناسبت چاپ كتاب میراث پهلوانی در خراسان

1396/09/07
|
14:54
دسترسی سریع
قدم زدن در كلمات