قدم زدن در كلمات شنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

قدم زدن در كلمات

قدم زدن در كلمات

برنامه "قدم زدن در كلمات" به آخرین رویدادهای كتاب ایران و جهان می پردازد.

گزارش خانم نرگس سعادتی (گزارشگر) در خصوص كتاب "ده درس انسان ساز از قیام امام حسین(ع)" نوشته علیرضا فقیهی

1396/08/27
|
13:55
دسترسی سریع
قدم زدن در كلمات