صبح به وقت فرهنگ هر روز صبح از ساعت 06:30 به مدت 90دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

تاب آوری کودکان

تاب آوری کودکان و موقعیت ها و شرایطی که بچه ها با آن روبرو می شوند با کارشناسی دکتر محمدرضا مقدسی

فرهنگ مثبت اندیشی و تاب آوری در صبح به وقت فرهنگ را هر روز به جز جمعه ساعت 06:30 الی 08:00 از رادیو فرهنگ بشنوید.

شما دعوتید به شنیدن...

1399/06/16
|
11:55
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ