صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز صبح از ساعت 06:30 به مدت 90دقیقه

تاب آوری کودکان و موقعیت ها و شرایطی که بچه ها با آن روبرو می شوند با کارشناسی دکتر محمدرضا مقدسی

فرهنگ مثبت اندیشی و تاب آوری در صبح به وقت فرهنگ را هر روز به جز جمعه ساعت 06:30 الی 08:00 از رادیو فرهنگ بشنوید.

شما دعوتید به شنیدن...

مرتبط با این