صبح به وقت فرهنگ هر روز صبح از ساعت 06:30 به مدت 90دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

زادروز هوشنگ مرادی کرمانی گرامی

16 شهریورماه، زادروز هوشنگ مرادی کرمانی گرامی باد...

رادیو فرهنگ این روز را گرامی می دارد.

صبح به وقت فرهنگ را بشنوید و هر روز از مناسبت های آن روز مطلع شوید.

ساعت 06:30 الی 08:00

1399/06/16
|
11:50
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ