صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز صبح از ساعت 06:30 به مدت 90دقیقه

تاب آوری قدرت و توانائی اقدام است.افراد تاب آور در مواجه با موقعیت های مبهم و نامعین عملکرد بهتری دارند.از تغییر نترسیم...رادیو فرهنگ، صبح به وقت فرهنگ و تاب آوری با کارشناسی محمدرضا مقدسی، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:30 صبح

مرتبط با این