صبح به وقت فرهنگ هر روز صبح از ساعت 6:05 تا 7:10 به مدت 65 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

درباره نشست پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران

گفتگو با دكتر صابر جعفری رئیس مركز طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1403/04/20
|
13:48
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ