صبح به وقت فرهنگ هر روز صبح از ساعت 6:05 تا 7:10 به مدت 65 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

درباره میزان مصرف آب در تابستان به خصوص در شهریور ماه

گفتگو با مهندس هاشم امینی به سمت معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شركت مهندسی آب و فاضلاب و سخنگوی صعنت اب كشور در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1402/06/26
|
09:38
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ