پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

درباره جلسه شورای عالی كار برای تعیین دستمزد كارگران

گفتگو با هادی ابوی دبیركل كانون عالی انجمن صنفی كارگران كشوردر برنامه پویش

1403/01/29
|
12:40
دسترسی سریع
پویش