پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

درباره افزایش تعداد سالن های سینما در دولت سیزدهم

گفتگو با محمدرضا فرجی مدیر كل توسعه فناوری سینمایی سمعی بصری سازمان سینمایی در برنامه پویش

1402/06/07
|
09:36
دسترسی سریع
پویش