كتاب فرهنگ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:15 تا 19:15 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب فرهنگ

آیا می‌توان كتاب را یك رسانه دانست؟

گفتگو با محسن رفیعی رئیس دانشكده هنر و رسانه مركز مطالعات ژرفا در ویژه برنامه كتاب فرهنگ به مناسبت هفته كتاب

1402/08/29
|
10:52
دسترسی سریع
كتاب فرهنگ