در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

صحبت های دكتر محمد خدابخشی در برنامه در مسیر توسعه

صحبت های دكتر محمد خدابخشی نماینده ی مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراكسیون توسعه متوازن كشور با موضوع اقدامات مربوط به بنیاد مسكن در راستای توسعه متوازن كشور در برنامه در مسیر توسعه

1401/02/26
|
14:36
دسترسی سریع
در مسیر توسعه