در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

بخشی از صحبت های دكتر خدابخشی، نماینده مردم شریف الیگودرز و نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه در مسیر توسعه

بخشی از صحبت های دكتر خدابخشی، نماینده مردم شریف الیگودرز و نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه در مسیر توسعه با موضوع بهینه سازی مصارف بودجه عمومی كشور

1401/02/05
|
14:06
دسترسی سریع
در مسیر توسعه