در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

تاكید بر رابطه دوستانه و معنی دار رادیو فرهنگ با مجلس شورای اسلامی

صحبت های دكتر حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ در آخرین برنامه در مسیر توسعه در سال 1400

1400/12/24
|
08:56
دسترسی سریع
در مسیر توسعه