ایل بانگ جمعه هر هفته از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

ايل بانگ

ایل بانگ

ایل بانگ

این برنامه به موسیقی های ایرانی و نواحی و بررسی آن با حضور كارشناسان و صاحبنظران نغمه ها و نواهای اقلیمی ایران می پردازد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
صفحه تعامل با برنامه

چند رسانه ای

خبرها

دسترسی سریع
ایل بانگ