صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

فرزانگان فرهنگ

Bootstrap Image Preview

دریچه ای به زندگی و آثار مفاخر ایران زمین
این برنامه با اجرای بهروز رضوی ، برای مخاطبان دریچه ای را به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ هنر ایران زمین گشوده و از مراحل زندگی و آثار اندیشمندان ایرانی سخن می گوید . مخاطبان فرهیخته ی رادیو فرهنگ می توانند برنامه ی « فرزانگان فرهنگ » را هر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 265 / 0
  • تعداد نظرات: 1/ 0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 1