سه جیم شنبه-دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 12:00 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

سه جيم

سه جیم

Bootstrap Image Preview

برنامه ای در قالب مجله رادیویی درباره جنگ جهانی جمعیت كه به همت گروه تولید و تامین پخش می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دسترسی سریع
سه جیم