جهان ترجمه پنج شنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

جهان ترجمه

جهان ترجمه

Bootstrap Image Preview

آشنایی با وضعیت ترجمه در ایران، جدیدترین آثار ترجمه شده در بازار نشر

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
جهان ترجمه