میراث عاشورا هر روز از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

ميراث عاشورا

میراث عاشورا

بازخوانی كتاب گنجینه الاسرار اثر عمان سامانی به روایت ساعد باقرخوانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
میراث عاشورا