قند و فرزند پنج شنبه هر هفته از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

قند و فرزند

قند و فرزند

مسابقه ای با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قند و فرزند