بچه های مسجد جمعه از ساعت 17:45 به مدت پانزده دقیقه

رادیو فرهنگ

بچه هاي مسجد

بچه های مسجد

برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 17:45

مدت برنامه:پانزده دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بچه های مسجد