مستند فرهنگ شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

مستند فرهنگ

مستند فرهنگ

پرداختن به زندگی و شخصیت مفاخر فرهنگی برای الگوپذیری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
مستند فرهنگ