ایران جغرافیای مهربانی هر روز از ساعت متغیر به مدت 5 دقیقه

رادیو فرهنگ

ايران جغرافياي مهرباني

ایران جغرافیای مهربانی

برنامه زنده "ایران جغرافیای مهربانی

به سه موضوع می پردازد: امور خیریه (بر مدار نیكی)،خیریه ها و مردمی كه از این خیریه ها بهره می گیرند.

شما نیز از هر جای ایران خبرنگار قرارگاه جهادی خود باشید و سوژه ها و موارد مورد نظر خود را به شماره 09108920604 و یا آدرس radiofarhang.ir@ ارسال نمائید.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: متغیر

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ایران جغرافیای مهربانی