عربی(1) دوشنبه ها از ساعت 11:30 الی 12 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

عربي(1)

عربی(1)

عربی پایه دهم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 11:30 الی 12

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
عربی(1)