منطق یكشنبه ها از ساعت 11:30 الی 12 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

منطق

منطق

منطق پایه دهم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 11:30 الی 12

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
منطق