ده ترین چهارشنبه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

ده ترين

ده ترین

« ده ترین » برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ هر چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:15 از شبکه ی فرهنگ پخش می شود . در هربرنامه ده اثر برجسته ی هنر و تاریخ و معماری ایران زمین و میراث فرهنگی و طبیعی کشورمان معرفی می شود .

« ده ترین » برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ هر چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:15 از شبکه ی فرهنگ پخش می شود . در هربرنامه ده اثر برجسته ی هنر و تاریخ و معماری ایران زمین و میراث فرهنگی و طبیعی کشورمان معرفی می شود .علاقمندان می تواننداز طریق شماره پیامک 30000558 با برنامه ی خود در ارتباط باشند . هم چنین از سایت رادیو فرهنگ و صفحه ی برنامه ی ده ترین اخبار این برنامه را دنبال کنند .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30 تا 15:15

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ده ترین