صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نامداران تاثیرگذار ادبیات فارسی در راهگذار چهل سالگی انقلاب اسلامی

همکاران ما