ایل بانگ جمعه هر هفته از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

ايل بانگ

ایل بانگ

این برنامه به موسیقی های ایرانی و نواحی و بررسی آن با حضور كارشناسان و صاحبنظران نغمه ها و نواهای اقلیمی ایران می پردازد.

جمعه هر هفته ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ایل بانگ