صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه از ساعت 18:30 تا 19:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 18:30 تا 19:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

دریچه ای به زندگی و آثار مفاخر ایران زمین

این برنامه با اجرای بهروز رضوی ، برای مخاطبان دریچه ای را به زندگی و آثار مفاخر فکر وفرهنگ هنر ایران زمین گشوده و از مراحل زندگی و آثار اندیشمندان ایرانی سخن می گوید . مخاطبان فرهیخته ی رادیو فرهنگ می توانند برنامه ی « فرزانگان فرهنگ » را هر دوشنبه ساعت 18:30 تا 19:00 از رادیو فرهنگ بشنوند .

همکاران ما