صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 14:30 تا 15:15 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30 تا 15:15

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ی خشت اول هر جمعه از ساعت 14:30 تا 15:15

این برنامه ی مشاوره محور هر هفته جمعه با حضور کارشناسان به موضوع تربیت اسلامی می پردازد .

همکاران ما