برگ هایی در آغوش باد پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

برگ هايي در آغوش باد

برگ هایی در آغوش باد

برنامه "در آغوش باد" به معرفی نسخ شاخص نگهداری شده در كتابخانه مجلس، كتابخانه ملی و ... می پردازد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 10:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
برگ هایی در آغوش باد