صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

زمان پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه: 30دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

همکاران ما