صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

زمان پخش: یکشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه: 30دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

همکاران ما