صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه از ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ای تخصصی در خصوص دست آوردهای ایرانیان در حوزه های مختلف ( دست آوردهای فرهنگی، اقتصادی، پزشکی، اختراعات و ...)

همکاران ما