ایران آفرین دوشنبه از ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

ايران آفرين

ایران آفرین

برنامه ای تخصصی در خصوص دست آوردهای ایرانیان در حوزه های مختلف ( دست آوردهای فرهنگی، اقتصادی، پزشكی، اختراعات و ...)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ایران آفرین